Zwroty

Zwroty

VI. Niezgodność towaru z umową, zwroty.

  1.  Sklep odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). W zakresie kupujących nie będących konsumentem Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  2. Kupujący ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru, zgodnie z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Do zachowania 14-sto dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym wystarczy wysłanie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z towarem wypełnionego formularza zwrotu (kliknij aby pobrać formularz) na adres e-mailowy sklepu . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. W przypadku zwrotu prosimy o przesłanie go na adres MF Wnętrza, ul. Kruszyńska 35, 87-800 Włocławek  z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu wraz z fakturą VAT lub z paragonem. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu. Zwracany towar nie może być używany i musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.
  4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego - należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru do klienta o ile zostały one przez Klienta poniesione (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. W razie zwrotu Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej przez siebie faktury korygującej.  
  5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Klienta do Sklepu obciążają Klienta. 
  6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zakupionych rzeczy wynikające z korzystania  z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
zamknij
zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij